Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II
Termin realizacji:
2020-03-02 - 2020-12-31
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
1 335 840,00 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:  1 135 464,00 zł

Wkład własny gminy: 200 376,00 zł

Celem projektu jest montaż/instalacja efektywnie energetycznego oświetlenia w Gminie Mikołów. Nieefektywne energetycznie, sodowe oprawy uliczne i parkowe zostaną zastąpione nowoczesnym i ekologicznym oświetleniem typu LED. Gmina planuje wymienić 1160 opraw, w tym 297 opraw parkowych oraz 863 opraw drogowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery. Pozwoli także zaoszczędzić energię elektryczną oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.

Logotypy UE