Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – etap II
Termin realizacji:
2020-03-02 - 2020-12-31
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
1 205 646,00 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:  971 550,00 zł

dotacja GZM: 171 450,00 zł

Wkład własny gminy: 62 646,00 zł

 

Celem projektu jest montaż/instalacja efektywnie energetycznego oświetlenia w Gminie Mikołów. Nieefektywne energetycznie, sodowe oprawy uliczne i parkowe zostaną zastąpione nowoczesnym i ekologicznym oświetleniem typu LED. Gmina planuje wymienić 1154 opraw, w tym 297 opraw parkowych oraz 857 opraw drogowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery. Pozwoli także zaoszczędzić energię elektryczną oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.

Logotypy UE