Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej NR 380093S

Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej NR 380093S
Termin realizacji:
kwiecień – październik 2010 r.
Lokalizacja:
Mikołów Centrum- Reta
Program:

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wartość projektu:
1 291 948,56 zł
Finansowanie:

• 592 100,00 zł  ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

• 699 848,56 zł  z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt ma na celu usprawnienie połączenia centrum miasta Mikołowa z rozwijającą się dzielnicą Reta. Polega na przebudowie i budowie drogi gminnej 380093S na odcinku od skrzyżowania z ul. Krawczyka do ul. Reta o długości 950,5 m. W ramach tego zadania zostanie wykonana na pierwszym odcinku przebudowa drogi gminnej – ul. Waryńskiego od ul. Krawczyka do przejazdu kolejowego o długości 795,5 m. oraz budowa nowego odcinka w/w drogi gminnej, łączącego ulice Dzieńdziela z ulicą Reta o długości 155 m. Realizacja w/w zadania wraz z wykonanym już w 2009 roku odcinkiem ulicy Waryńskiego od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Dzieńdziela, pozwoli uzyskać nowoczesny i bezpieczny ciąg komunikacyjny łączący centrum miasta z dzielnicą Reta. Planowana inwestycja pozwoli skrócić drogę dojazdu do centrum miasta o ponad 500 m.

Zobacz szczegóły

 

 

Logotypy UE