Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów „NASA”

Termin realizacji:
2010.03.01 - 2012.02.28
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość projektu:
1 854 331,87 zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Projektem zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Mikołów, którzy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego  udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Organizowane zajęcia będą miały charakter Agencji:

  • matematyczno-informatycznych
  • geograficzno-przyrodniczych
  • języków obcych
  • dziennikarskich
  • „Ty też potrafisz” (zajęcia wyrównawcze)
  • ekspresji kulturalnej

Projekt zakłada również warsztaty dla osób prowadzących w/w zajęcia w celu zapoznania ich z celami projektu i nowymi technikami nauczania.

Logotypy UE