Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów „NASA” – etap II

Termin realizacji:
2012.11.01 – 2014.07.31
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość projektu:
1 870 020,54 zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie XI.2012 do VII.2014.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach Agencji:

  • matematyczno-informatycznej,
  • przyrodniczo-geograficznej,
  • języków obcych,
  • dziennikarskiej,
  • „Ty też potrafisz”,
  • ekspresji kulturalnej,

oraz zajęć pozaszkolnych w formie warsztatów/ wizyt studyjnych.

W trakcie realizacji projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe, dzięki czemu wsparciem edukacyjnym zostanie objęta większa liczba uczniów niż wcześniej zakładano. W ramach zwiększenia wartości projektów o 20% planuje się utworzenie dodatkowych grup w ramach Agencji, zorganizowanie warsztatów i wyjazdów studyjnych dla nowo zrekrutowanych uczestników oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół poprzez zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Logotypy UE