Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów

Termin realizacji:
2021
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2021r roku

Wartość projektu:
3 534 255,68 zł
Finansowanie:

Dotacja GZM – 781 316,00 zł

Wkład własny – 2 484,61 zł

Inne źródła finansowania ( w tym udział mieszkańca) – 2 750 454,07 zł

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk,  poprzez dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalanych paliwem stałym i gazem.  Łącznie zmodernizowano 231 źródeł ciepła.

Logotypy UE