Milion w rozumie

Milion w rozumie
Termin realizacji:
2014.06.01 – 2015.06.30
Lokalizacja:
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu:
995 295,60 zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji kształcenia, rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej wśród 411 uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych z Gminy Mikołów poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej 4 mikołowskich gimnazjów w okresie VI.2014 do VI.2015.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu humanistyki kreatywnej, przedsiębiorczości, społeczno-obywatelskiego, matematyczno-przyrodniczego, ICT, języków obcych oraz warsztatów skutecznego uczenia się.

Ponadto w celu wzbogacenia programu zajęć uczestnicy projektu wezmą udział w licznych wycieczkach edukacyjnych m.in. do Palmiarni, telewizji, radia, kopalni oraz będą uczestniczyć w Śląskiej Nocy Naukowców.

Dodatkowo dla Gimnazjalistów zorganizowane zostaną zajęcia z doradztwa zawodowego, które umożliwią zaplanowanie własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb i predyspozycji.

Logotypy UE