KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych

KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych
Termin realizacji:
01.06.2019-30.06.2020
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Wartość projektu:
827 661,25 PLN
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu:

-podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2019 – VI 2020 poprzez rozwijanie wśród 850 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
– przeszkolenie 40 nauczycieli,
– zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

Logotypy UE