Ćwiczmy razem – etap 2

Ćwiczmy razem – etap 2
Termin realizacji:
01.02.2019-07.12.2019
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” w ramach zadania „Sport dla wszystkich” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość projektu:
50 540,34 zł
Finansowanie:

Ministerstwo Sportu i Turystyki: 25 200 zł

Środki finansowe własne Gminy Mikołów: 14 180,34 zł

Wkład rzeczowy Gminy Mikołów: 11 160 zł

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Mikołów realizuje projekt „Ćwiczmy razem – etap 2”.
Projekt jest realizowany w 9 szkołach podstawowych i 1 Oddziale Przedszkolnym (przy SP8) w okresie 01.02.2019-07.12.2019.

W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w małych grupach przez wyspecjalizowaną kadrę.
W trakcie zajęć wykorzystywane są także pomoce i sprzęt zakupiony dzięki otrzymanej dotacji.
Celem projektu jest wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy poprzez zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej wśród 192 dzieci.

Projekt realizowany jest dla uczniów i uczennic następujących placówek:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie
  5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie
  6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie
  7. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
  9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie

Logotypy UE