Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. św. Wojciecha w Mikołowie

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. św. Wojciecha w Mikołowie
Termin realizacji:
kwiecień 2010 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. św Wojciecha
Program:

Moje boisko – Orlik 2012

Wartość projektu:
1 324 553,84 zł
Finansowanie:

• 333 000,00 zł  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach

• 333 000,00 zł  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

• 658 553,84 zł  z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012″ powstał z myślą o zapewnieniu prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz stworzeniu możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańcom miasta w bliskim sąsiedztwie gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych, na nowoczesnym i bezpiecznym obiekcie. W ramach projektu powstanie boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz budynek sanitarno-szatniowy. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE