Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – program rozwojowy

Termin realizacji:
2010.11.01 - 2012.10.31
Lokalizacja:
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość projektu:
769 703, 22 zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Projektem zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów, którzy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Organizowane zajęcia będą miały charakter dwóch wydziałów:

* Wydział Doradztwa z trzema Katedrami:
1. Katedra Humanistyki kreatywnej
2. Katedra Matematyczno-Przyrodnicza
3. Katedra Języków Obcych

* Wydział Promocji Wiedzy z czterema Instytutami:
1. Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
2. Instytut Przedsiębiorczości
3. Instytut Technologii Informacyjnej
4. Instytut Języków Obcych

W ramach projektu wsparciem metodycznym zostaną objęci również nauczyciele prowadzący w/w zajęcia.

Logotypy UE