Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II

Termin realizacji:
2012.11.01 – 2014.07.31
Lokalizacja:
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość projektu:
1 263 660,37 zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 4 szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności 311 uczniów/uczennic z terenu Gminy Mikołów do przyszłego zatrudnienia w okresie XI.2012 do VII.2014.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach:

  • Wydziału Doradztwa z 3 Katedrami:
  1. Humanistyki Kreatywnej,
  2. Matematyczno-Przyrodniczej,
  3. Języków Obcych,
  • Wydziału Promocji Wiedzy z 4 Instytutami:
  1. Matematyczno-Przyrodniczej,
  2. Przedsiębiorczości,
  3. ICT,
  4. Języków Obcych.

W trakcie realizacji projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe, dzięki czemu wsparciem edukacyjnym zostanie objęta większa liczba uczniów niż wcześniej zakładano. W ramach zwiększenia wartości projektów o 20% planuje się utworzenie dodatkowych grup w ramach Katedr i Instytutów, zorganizowanie warsztatów i wyjazdów studyjnych dla nowo zrekrutowanych uczestników, przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół poprzez zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Logotypy UE