Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP ul. Pokoju

Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP  ul. Pokoju

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 10 marca 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r.w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w budynki Urzędu Miasta (Rynek 16), w godzinach pracy urzędu, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, dostępność klientów do Urzędu Miasta jest ograniczona. W przypadku chęci zapoznania się z projektem planu, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerami telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-543,(32) 32-48-560, (32) 32-48-590.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej na platformie ZOOM, w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 1600. Istnieje możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją.

Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link:

TUTAJ

lub wpisać ID spotkania: 881 8526 7240 , po pobraniu aplikacji z www.zoom.us hasło: 626100.

Tutaj znajduje się instrukcja jak dołączyć do dyskusji na platformie ZOOM.

Zachęcamy do wcześniejszego testu platformy. W dniu dyskusji możliwość połączenia nastąpi od godziny 1500.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Muszą zawierać dane osobowe tj: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą ale opinią na temat projektu planu.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki:

Logotypy UE