NOWYM SEKRETARZEM MIASTA ZOSTAŁ Jakub Jarząbek

NOWYM SEKRETARZEM MIASTA ZOSTAŁ  Jakub Jarząbek

Jakub Jarząbek ma 35 lat, jest politologiem, ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego losy zawodowe od 2005 roku związane były z Urzędem Miasta Katowice, gdzie początkowo pełnił funkcję podinspektora w referacie prasowym, w kolejnych latach awansował na inspektora oraz kierownika tegoż referatu. 
Ostatnią rolą jaką pełnił w UM Katowice bezpośrednio przed wygraną w konkursie na stanowisko sekretarza miasta Mikołowa było kierowanie biurem prasowym katowickiego magistratu. 
Jako kierownik biura prasowego był odpowiedzialny m.in. za budżet obywatelski oraz konsultacje społeczne. 
Jakub Jarząbek w swoim dossier może wykazać się m.in. przebytymi kursami z zakresu wiedzy o samorządzie gminnym, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji niejawnych. Biegle zna język angielski.

Komentarze (0)
NOWYM SEKRETARZEM MIASTA ZOSTAŁ Jakub Jarząbek
Brak komentarzy
Logotypy UE