Konkurs na logo Mikołowa rozstrzygnięty

Informujemy, iż Komisja Konkursowa dokonała wyboru projektu logo Mikołowa. Zwycięzca został indywidualnie poinformowany o decyzji Komisji. Do konkursu zgłoszono łącznie 174 prace z całej Polski, z czego 4 zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.  

Postępowanie ewaluacyjne prowadzone było w kilku etapach. Wszystkie prace zostały wcześniej zanonimizowane poprzez nadanie im numerów przez pracowników Biura Promocji nie będących członkami Komisji Konkursowej. Ścisłą grupę finałową stanowiło 8 projektów, które poddane zostały bardzo wnikliwej analizie Komisji. Z grupy finałowej wyłoniona została zwycięska praca, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Konkurs od początku wzbudzał duże emocje wśród mieszkańców naszego miasta, dlatego chcielibyśmy jak najszybciej zaprezentować Państwu zwycięski projekt. Ze względu na konieczność opracowania księgi znaku nowego logo oraz przygotowanie odpowiedniej wizualizacji, jego publiczna prezentacja zostanie przesunięta na okres nieco późniejszy niż pierwotnie planowane Dni Mikołowa. Prosimy o jeszcze troszkę cierpliwości

Komentarze (0)
Konkurs na logo Mikołowa rozstrzygnięty
Brak komentarzy
Logotypy UE