Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Seniorów w Mikołowie drugiej kadencji

W związku z zakończeniem kadencji Rady Seniorów w Mikołowie Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów w Mikołowie.

Kandydatami do Rady mogą być mieszkańcy Mikołowa, którzy są przedstawicielami organizacji senioralnych, organizacji działających na rzecz seniorów lub przedstawicieli osób starszych, popartych listą poparcia co najmniej 15 mieszkańców miasta Mikołowa.

Dokumenty – wypełniony formularz zgłoszeniowy plus lista poparcia (w przypadku kandydatów nie będących przedstawicielami organizacji) należy złożyć w terminie od 21  lutego 2022r. do 11 marca 2022r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów (Rynek 16) lub skan dokumentu wysłać na adres e-mail: rada.seniorow@mikolow.eu.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.mikolow.eu ( w zakładce „komunikaty”), pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołowa, można również wysłać prośbę o wysłanie dokumentów zgłoszeniowych na adres e-mail: rada.seniorow@mikolow.eu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO RADY SENIORÓW – PRZEDSTAWICIEL OSÓB STARSZYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO RADY SENIORÓW ORGANIZACJE

Logotypy UE