Wybierz kategorię

P Z

Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka

Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka

ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 22 60 624
fax: (32) 22 60 624
Ż
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
>
116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży
>
32 324 26 64 POP- gminny telefon zaufania
Logotypy UE