Wybierz kategorię

R

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zapraszamy:
Godziny otwarcia:

Poniedziałek od 7:30 do 17:00
Wtorek – Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 14:00

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

43-190 Mikołów
ul Karola Miarki 15 (Biały Domek)
1 piętro

+48 32 324 84 54
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
>
116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży
>
32 324 26 64 POP- gminny telefon zaufania
Logotypy UE