Wybierz kategorię

S

Sołtysówka Borowa Wieś

Sołtysówka Borowa Wieś

ul. Równoległa 2
43-190 Mikołów

728947285

Sołtysówka Bujaków

Sołtysówka Bujaków

ul. ks. F. Górka 60
43-190 Mikołów

607378806

Sołtysówka Paniowy

Sołtysówka Paniowy

ul. Wolności 10
43-190 Mikołów

503476251

Sołtysówka Śmiłowice

Sołtysówka Śmiłowice

ul. Górnośląska 29

323361424
>
112 Numer Alarmowy
>
997 Policja
>
787 717 178; 32 326 04 30 Centrum Kryzysowe
>
999 Pogotowie ratunkowe
>
998 Straż pożarna
>
994 Pogotowie wodociągowe
>
986 Straż miejska
>
991 Pogotowie energetyczne
>
992 Pogotowie gazowe
>
993 Pogotowie ciepłownicze
>
116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży
>
32 324 26 64 POP- gminny telefon zaufania
Logotypy UE