Tereny Inwestycyjne Budżet Obywatelski Drogi Edukacja Informatyzacja Mieszkalnictwo Lokale użytkowe Ochrona środowiska Rewitalizacja Sport Termo-modernizacja

Rewitalizacja
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie ? CUS

Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie  polegająca na rozbudowie i nadbudowie budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego w części istniejącej , rozbudowa jadłodajni wraz z robotami remontowymi w części istniejącej jadłodajni, wymiana kubatury ogrzewalni oraz magazynów w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ? wraz z uzyskaniem pozwolenia na

Termin realizacji
20.12.2018 r. - jadłodajnia, ogrzewalnia, magazyn wraz z sieciami instalacyjnymi i pozwoleniem na użytkowanie; 15.12.2019 r.- budynek administracyjny wraz z pozwoleniem na użytkowanie
Wartość
5 713 872,96 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Kolejowa 2
czytaj więcej
Budowa boiska w Mikołowie-Reta ul. Skalna

Sport
Budowa boiska w Mikołowie-Reta ul. Skalna

W ramach przedmiotu zamówienia; Budowa boiska na Recie w Mikołowie należy zaprojektować i wykonać: – wykonać nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o zwartej strukturze przepuszczalnej dla wody – w skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: – boisko do piłki ręcznej (20,0×40,0 m) a zarazem do mini piłki nożnej – 2 boiska do koszykówki o wymiarach (15,0×28,0 m) – boisko

Termin realizacji
Do 30-11-2018 r.
Wartość
1 000 000,00 zł
Lokalizacja
ZSP Mikołów, ul. Skalna 10
czytaj więcej
Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie?

Rewitalizacja
Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie?

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie? – opracowanie dokumentacji technicznej

Termin realizacji
Do 30-04-2018 r.
Wartość
36 900,00 zł
Lokalizacja
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 12
czytaj więcej
Logotypy UE