Bogusław Bromboszcz

Bogusław Bromboszcz

1930 - 2006
Der in Mikołów geborene Journalist und Fotojournalist arbeitete in der Redaktion der Wochenzeitung ‘Echo’ und der zweiwöchentlichen ‘Sprawy Chemików’. Chefredakteur der “Gazeta Mikołowska” (1991-1998), Mikołowian des Jahres 2001, Co-Autor des Buches “Mikołów im 20. Jahrhundert” (2002).
Czytaj więcej >

Georg Zeumer

1890 - 1917

Urodzony w Mikołowie, potomek fabrykanckiej rodziny Zeumerów. Był jednym z pierwszych lotników niemieckich i należał do pionierów lotnictwa wojskowego podczas I wojny światowej. Za zasługi na froncie już w 1914 roku otrzymał Krzyż Kawalerski (Ritterkreuz) Orderu św. Henryka (Militär St. Heinrichsorden). Przeszedł do historii jako ten, który uczył sztuki latania legendarnego ?Czerwonego Barona” – Manfreda von Richthofena. Zginął w walce, zestrzelony pod La Ferri?re. Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Mikołowie.

Czytaj więcej >
Konstanty Wolny

Konstanty Wolny

1877 - 1940

Urodzony w Bujakowie, absolwent prawa, adwokat, polityk, działacz narodowy na Górnym Śląsku, współautor ustawy o autonomii Śląska i pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego, publicysta, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach.

Czytaj więcej >

Rafał Wojaczek

1945 - 1971

Rodowity mikołowianin, poeta, postać kontrowersyjna. Przerwał studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (1963), później mieszkał we Wrocławiu, debiutował w miesięczniku ?Poezja” (1965). Autor m.in. tomików poetyckich ?Sezon” i ?Inna bajka”, swoje wiersze publikował w ?Twórczości” i ?Odrze”. Jego życie i samobójstwo są tematem filmu fabularnego ?Wojaczek” w reżyserii Lecha Majewskiego (1999).

Czytaj więcej >

Andrzej Wojaczek

1947 - 2000

Rodowity mikołowianin, brat Rafała Wojaczka, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktor drugoplanowy. Grał w kilkudziesięciu filmach, m.in. w ?Soli ziemi czarnej” Kazimierza Kutza (1969) , w ?Honorze dziecka” (1976) oraz w serialu ?Blisko, coraz bliżej” (1982). Ostatnim jego filmem był ?Wojaczek” Lecha Majewskiego (1999), w którym wcielił się w postać lekarza neurologa.

Czytaj więcej >

Ignatz Ritter von Wechselmann

1828 - 1903

Urodzony w Mikołowie, architekt i filantrop. Wykształcenie zdobywał w Berlinie, po studiach zamieszkał w Wiedniu, a potem w Budapeszcie, gdzie powstało wiele budowli wg jego projektu. Otrzymał tytuł szlachecki od cesarza Franciszka Józefa I. Przeznaczał pokaźne kwoty na cele charytatywne. W testamencie przekazał m.in. pieniądze na fundusz mający wspierać biednych z Mikołowa.

Czytaj więcej >

Paweł Targiel

1945 - 2009

Rodowity mikołowianin, poeta, działacz kultury. W 1988 r. założył czasopismo ?Miarka?, w 1996 r. ?Arkadię. Pismo katastroficzne?. Był inicjatorem przekształcenia mieszkania Rafała Wojaczka w instytucję kultury, ?Instytut Mikołowski?, a potem został dyrektorem tej placówki. Wydał tomiki wierszy: ?Ostatnie wiersze? (2005) i ?Halsem? (2007).

Czytaj więcej >

Albert Strzewiczek

1944 - 1996

Urodzony w Wilnie, grafik i malarz, poeta, rysownik. W latach 1981-1989 mieszkał w USA, gdzie prowadził studio grafiki użytkowej. Autor cyklu grafik ?Kapliczki i krzyże przydrożne Południowej Polski” oraz ?Mikołów – miasto serdeczne”. Współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Czytaj więcej >

Hermann Samuel Staub

1856 - 1904

Urodzony w Mikołowie, światowej sławy prawnik, wybitny komentator niemieckiego prawa handlowego i wekslowego oraz prawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Należał do najznakomitszych prawników berlińskich. Zasłynął m.in. jako twórca teorii ?Die Positiven Vertragsverletzung”. Jego prace stanowią fundament, na którym tworzyło się współczesne prawodawstwo gospodarcze w Niemczech.

Czytaj więcej >
Konstanty Prus

Konstanty Prus

1872 - 1961

Urodzony w Wielopolu Rybnickim, wybitny dziennikarz i historyk, redaktor czasopism ?Katolik”, ?Gazeta Opolska”, ?Kurier Sosnowiecki”, pracownik Polskiego Komitetum Plebiscytowego (1920), autor licznych biografii i opracowań historycznych, dotyczących Górnego Śląska, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, autor monografii ?Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy” (1932).

Czytaj więcej >
Ludwik Musioł

Ludwik Musioł

1892 - 1970

Rodowity mikołowianin, nauczyciel i publicysta, wybitny historyk śląski, prekursor krajoznawstwa, lingwista i etnograf, współzałożyciel Towarzystwa Polskich Nauczycieli na Górnym Śląsku, autor ponad 300 prac naukowych.

Czytaj więcej >

Karol Miarka-junior

1856 - 1919

Urodzony w Pielgrzymowicach, nauczyciel i drukarz, wydawca masowych nakładów książek, kalendarzy i śpiewników w języku polskim oraz dzieł wybitnych polskich klasyków, w tym m.in. A Mickiewicza, J. Słowackiego i Z. Krasińskiego.

Czytaj więcej >

Karol Miarka-senior

1825 - 1882

Urodzony w Pielgrzymowicach, polski działacz narodowy na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, publicysta i drukarz, wydawca gazety ?Katolik”, założyciel szeregu polskich organizacji społecznych i gospodarczych, patron wielu polskich szkół.

Czytaj więcej >

Jerzy Egon Kwiatkowski

1928 - 2005

Urodzony w Chorzowie, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, rzeźbiarz, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, autor licznych rzeźb o tematyce świeckiej i religijnej. Jego prace zdobią m.in. place i skwery w Katowicach, Chorzowie, Wodzisławiu Śląskim i Dąbrowie Górniczej.

Czytaj więcej >
Bp Józef Kurpas

Bp Józef Kurpas

1912 - 1992

Urodzony w Paniowach, absolwent mikołowskiego gimnazjum, ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie i studia na Wydziale Teologicznym UJ. W 1963 r. otrzymał sakrę
biskupią. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Katowicki biskup pomocniczy w latach 1962?1991. Członek Kapituły Katedralnej w Katowicach.

Czytaj więcej >

Paweł Krawczyk

1914 - 1982

Urodzony w Górnikach (dziś dzielnica Bytomia), pedagog, harcmistrz, twórca harcerskich drużyn wodniackich na Śląsku. W czasie II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej,działał w ZWZ i AK. Długoletni profesor mikołowskiego Liceum im. Karola Miarki.

Czytaj więcej >

August Karol Kiss

1802 - 1865

Urodzony w Paprocanach, absolwent Uniwersytetu Berlińskiego (1822), rzeźbiarz-odlewnik, autor pomników niemieckich władców m.in. we Wrocławiu, Królewcu, Berlinie i Poczdamie. Twórca płaskorzeźby głowy Chrystusa, znajdującej się nad wejściem do kościoła ewangelickiego w Mikołowie, autor rzeźb zdobiących ambonę tegoż kościołaU

Czytaj więcej >

Adam Graczyński

1939 - 2004

Urodzony w Gorlicach. Polityk, inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa (1989?2001), senator IV i V kadencji Senatu III RP, twórca Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

Czytaj więcej >

Franciszek Giel

1933 - 1992

Urodzony w Kobiórze, absolwent ASP w Krakowie, artysta plastyk, pracownik Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, twórca licznych witraży i płaskorzeźb, m.in. o tematyce religijnej.

Czytaj więcej >

Mieczysław Dzieńdziel

1925 - 1994

Urodzony w Zarzeczu, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, artysta muzyk, chórmistrz i dyrygent, prowadził m.in. chóry ?Słowiczek” i ?Harmonia”. Kierownik zespołu ?Mikołowianki” (1983-1994).

Czytaj więcej >
Wacław Cybulski

Wacław Cybulski

1901 - 1973

Urodzony w Warszawie. Profesor, wieloletni dyrektor Kopalni Doświadczalnej ?Barbara? w Mikołowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Walczył jako ochotnik w III powstaniu śląskim. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Od 1925 r. związany z KD ?Barbara?. Prowadził pionierskie badania nad zwalczaniem zagrożeń wybuchów metanu i pyłu węglowego w kopalniach. Od 1930 r. wykładał na AGH w Krakowie. W czasie wojny walczył we Francji w oddziałach gen. Maczka. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii odkomenderowany do Instytutu Naukowego w Buxton. Do Polski wrócił w 1946 r. i objął stanowisko dyrektora KD ?Barbara?, gdzie pracował do końca życia. Od 1950 r. wykładał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w górnictwie. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony wieloma orderami, w tym Śląskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Czytaj więcej >

Olgierd Bierwiaczonek

1925 - 2002

Urodzony na Wileńszczyźnie, żołnierz 2 Armii WP (1944-1945), absolwent katowickiej ASP, artysta malarz, laureat wielu nagród w konkursach plastycznych. Ofiarował Mikołowowi kolekcję 50 obrazów. Mikołowianin Roku 1999.

Czytaj więcej >
Logotypy UE