Büegerhaushalt Straße Bildung Computerisierung Behausung Umweltschutz Revitalisierung Sport Thermo-modernisierung

Büegerhaushalt
Niwelacja terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na terenie Wymyślanki

Projekt zakładał przygotowanie terenu rekreacyjnego na działce przy ul. Nowy Świat poprzez wykonanie niwelacji terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na wolnym powietrzu, montaż stojaka rowerowego, ławek parkowych i kosza na śmieci.

Termin realizacji
30.07.2017 r. (zakończone)
Wartość
51 045,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, Wymyślanka, działka nr 367/35 pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Wodną
czytaj więcej

Büegerhaushalt
Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami małej architektury tj.ławki, kosze i stojak na rowery

Zakup zestawu zabawowego: zjeżdżalni, podestów, pomostów, ściany wspinaczkowej linowej, ściany wspinaczkowej z oponami, przeszkody do wspinania,piaskownicy oraz ławek, koszów, stojaków na rowery.

Termin realizacji
III, IV kwartał 2018 r. (w trakcie realizacji)
Wartość
45 356,00 zł
Lokalizacja
Na terenie istniejącego placu zabaw pomiędzy ul.Szkolną ul.Ks. Franciszka Górka. Nr działek 1749/221 i 1629/221
czytaj więcej

Büegerhaushalt
Wiata biesiadna Kamionka 2018

Projekt dotyczy wykonania wiaty biesiadnej przy ul. Katowickiej 91. Na działce usytuowany jest budynek wielofunkcyjny OSP i Rady Dzielnicy. Wiata będzie usytuowana w miejscu, gdzie od lat rozkładane są namioty biesiadne 5xl Om -2 szt. przy okazji każdej imprezy czy festynu organizowanego w dzielnicy Kamionka.

Termin realizacji
III, IV kwartał 2018 r. (w trakcie realizacji)
Wartość
57 650,00 zł
Lokalizacja
Ul.Katowicka 91. Działka nr 439/22, 465/21, 445/20
czytaj więcej
Logotypy UE