Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami małej architektury tj.ławki, kosze i stojak na rowery

Termin realizacji:
III, IV kwartał 2018 r. (w trakcie realizacji)
Lokalizacja:
Na terenie istniejącego placu zabaw pomiędzy ul.Szkolną ul.Ks. Franciszka Górka. Nr działek 1749/221 i 1629/221
Program:
Wartość projektu:
45 356,00 zł
Finansowanie:

środki gminy

Zakup zestawu zabawowego: zjeżdżalni, podestów, pomostów, ściany wspinaczkowej linowej, ściany wspinaczkowej z oponami, przeszkody do wspinania,piaskownicy oraz ławek, koszów, stojaków na rowery.

Logotypy UE