Życzenia Wielkanocne

Życzymy wszystkim, aby Wielkanoc ogarnęła
Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi
przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosłą na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

Stanisław Piechula          Radni                             Michał Rupik
Burmistrz Mikołowa         Rady Miejskiej Mikołowa   Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej

Komentarze (0)
Życzenia Wielkanocne
Brak komentarzy
Logotypy UE