Zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

Miło nam poinformować, iż w dniu 11 maja br. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zwiększył dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie” do 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Kwota dofinansowania wyniesie: 3 206 599, 10 zł. Wzrost dofinansowania wyniósł 480 989,87 zł. Jest to najwyższe procentowe  dofinansowanie w historii pozyskiwania funduszy przez Gminę Mikołów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Komentarze (0)
Zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie
Brak komentarzy
Logotypy UE