Zobacz jak zmieniał się Mikołów

Zobacz jak zmieniał się Mikołów

Zachęcamy mieszkańców powiatu mikołowskiego do odwiedzenia portalu
mapowego gis.mikolow.eu. Zostały tam opublikowane dwie nowe
ortofotomapy, jedna z roku 1996, natomiast druga z roku 2003. Dane
zostały pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W styczniu umieszczono również na portalu ortofotomapę z roku 2015 otrzymaną z GUGIK w Warszawie. Chociaż jakość niektórych opracowań nie jest doskonała, obrazy te pozwalają na porównanie zmian jakie zachodzą w  naszych miastach na przestrzeni ponad
20 lat.  Warto nadmienić, że już niedługo możemy spodziewać się ortofotomapy z roku 2017, gdyż zdjęcia lotnicze zostały wykonane wiosną tego roku. Przeglądanie jest możliwe z poziomu serwisów mapowych a także poprzez użyciu narzędzie „Prezentacja Ortofotomapy” pozwalającego na przenikanie się obrazów z danej lokalizacji.

Komentarze (0)
Zobacz jak zmieniał się Mikołów
Brak komentarzy
Logotypy UE