Zmiana organizacji ruchu w obrębie ulic Prusa i Miarki

Od 06.07.2020 r. (poniedziałek) nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Prusa i Miarki.

Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej w każdym z kierunków. Nastąpi też zmiana organizacji ruchu pieszych – ruch odbywał się będzie na wydzielonym fragmencie jezdni w obszarze skrzyżowania ulic Miarki i Prusa – w pobliżu wejścia do piekarni. Zmiana organizacji ruchu pieszych planowana jest na okres kilu dni począwszy od poniedziałku 06.07.2020 r.  

Logotypy UE