Zmiana organizacji ruchu w obrębie budowy Centrum Przesiadkowego

Informujemy, że w okresie przerwy świątecznej to jest od dnia 21.12.2020 od 12.01.2021 w obrębie budowy Centrum Przesiadkowego zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu okrężnego na skrzyżowaniach: ul. Prusa z Miarki oraz ul. Prusa z Kolejową.

Ruchu samochodowy będzie odbywał się zgodnie z załączonym przez wykonawcę robót schematem.

Dodatkowo informujemy, że 21.12.2020r. ze względu na konieczność kontynuacji robót związanych z budową Centrum Przesiadkowego ruch autobusów zostanie przekierowany na płytę nowego dworca.

Zmiana organizacji ruchu nastąpi 21.12.2020 pomiędzy 09:00 – 10:00

Logotypy UE