Zmiana organizacji ruchu na ul. Miarki

Informujemy, że od jutra (02.09.) nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Prusa – ul. Miarki polegająca na zmianie użytkowanego pasa ruchu ul. Miarki. Ruch ul. Miarki odbywał się będzie prawym, a nie lewym jak dotychczas pasem tej ulicy. Pozostałe elementy organizacji ruchu pozostają bez zmian. Lokalizacja wjazdu i wyjazdu oraz organizacja ruchu w obrębie istniejącego dworca pozostają bez zmian.

Logotypy UE