Zielona Pracownia 2019

Zielona Pracownia 2019

Ekopracownia dla Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Powstańców Śląskich.

W ramach programu „Zielona Pracownia 2019” w SP nr.1 została utworzona ekopracownia – miejsce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy będzie kojarzyć się z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznaniem świata. Ponadto Zielona Pracownia będzie inspirować do działań na rzecz ochrony środowiska. Motywem przewodnim jest las, z racji usytuowania szkoły w bliskim sąsiedztwie parku. W okna nowej ekopracowni „Klimatyczny las” zaglądają pobliskie drzewa wraz z ich mieszkańcami. Las jest również elementem wystroju pracowni. Lasy to zielone płuca naszej planety, ostoja flory i fauny, dlatego pragniemy kształcić i wychowywać dzieci oraz młodzież m.in. w duchu ich ochrony i poszanowania.

Wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach 5 edycji programu „Zielona Pracownia 2019” znalazł się na liście dofinansowanych projektów i otrzymał dotację w wysokości 29 997,45 zł. Wartość projektu dla w/w placówki wynosi 37 497,45 zł.

Logotypy UE