Zgłoś swojego CICHEGO ANIOŁA

Zgłoś swojego CICHEGO ANIOŁA

Drogie Organizacje!
Trzy lata temu rozpoczęliśmy inicjatywę nominowania Społeczników, tytułując ich mianem Cichego Anioła. Ze względu na szerokie zainteresowanie wydarzeniem, postanowiliśmy pozostawić taką formę gratyfikacji Wolontariuszy.

W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Cichego Anioła 2023, wypełnijcie formularz zgłoszeniowym, który znajduje się w załączeniu.

Kandydatów do tytułu „Cichy Anioł 2023” mogą zgłaszać osoby fizyczne, poprzez dostarczeni wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Mikołowie (ul. Rynek 16, Mikołów 43-190), w godzinach pracy Urzędu – oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do organizatorów nie później niż do dnia 10.11.2023 roku.

Nominowanym Społecznikiem nie może być osoba, która w ostatnich dwóch latach otrzymała tytuł Cichego Anioła. Nagrody zostaną wręczone podczas corocznej Gali Wolontariatu.

Mikołowska Gala Wolontariatu odbędzie się 5 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

Załączniki:

Logotypy UE