ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Zawiadamiamy, że na 24 listopada 2015 roku na godzinę 17:00 w budynku przy ul. Karola Miarki 15 zwołano XIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa. Tematem wiodącym posiedzenia będzie sport w mieście. Szczegółowy porządek obrad wraz z materiałami znajduje się na stronie: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7020

Komentarze (0)
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Brak komentarzy
Logotypy UE