Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 19 grudnia 2014 r.   na godz. 17.00  III Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie Sesji
1.Stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr I i II.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:- zmian w budżecie na 2014 rok
– druki nr 1 – 1b;
– zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 – druk nr 2;
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025 – druk nr 3;
– finansowego wsparcia Policji druk nr 4;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (Izba Wytrzeźwień) – druk nr 5;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu („Elektroniczny Strażnik”) – druk nr 5a;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) – druk nr 5b;
– ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Mikołowa – druk nr 6. 
9. Informacje Przewodniczącego Rady.    
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA   
                Michał Rupik  

Komentarze (0)
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej
Brak komentarzy
Logotypy UE