Zaproszenie na Dzień Otwarty

PROGRAM IMPREZY:
Szkoła podstawowa:warsztaty ruchowe, muzyczne i plastyczne  – kl. I-IIIwarsztaty dotyczące  bezpieczeństwa  w ruchu  drogowym, quizy międzyprzedmiotowe, warsztaty plastyczne – kl. IV-VI

Gimnazjum:warsztaty międzyprzedmiotowe: pokaz i samodzielne wykonywanie doświadczeń  z  dziedziny  fizyki  i  chemii,  omnibus  z  języka  polskiego,  praca z mapą dotycząca najbardziej  znanych  i  ciekawych  zakątków  Europy, rozwiązywanie interesujących zadań łączących w sobie zagadnienia z różnych  przedmiotów
Zespoły edukacyjno-terapeutyczne gimnazjum  oraz szkoła  przysposabiająca  do  pracy:warsztaty plastyczno – techniczne: malowanie odlewów gipsowych,  wykonywanie prac z wykorzystaniem orgiami  płaskiego na  bazie  różnych  figur  geometrycznych oraz innych ciekawych zadań manualnych

Szkoła zawodowa  – kucharze i cukiernicy:warsztaty zawodowe: nauka nakrywania do stołu, mini warsztaty kulinarne
Ponadto możliwość rozmowy z dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami i rodzicami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI 
Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera.
kontakt:43 – 190 Mikołów,  ul. Pokoju 4a
tel. 32 219 80 61
sekretariat@zs2s-mikolow.pl
www.zs2s-mikolow.pl

Komentarze (0)
Zaproszenie na Dzień Otwarty
Brak komentarzy
Logotypy UE