Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

W zakresie projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” zostanie wykonana „Diagnoza i analiza społeczna problemów mieszkańców obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego”. W ramach diagnozy odbędzie się w najbliższym czasie 56 spotkań konsultacyjnych z partnerami społecznymi i lokalnymi grupami mieszkańców powiatu.

W Gminie Mikołów zaplanowano 12 spotkań, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy. Dotychczas ustalone terminy spotkań konsultacyjnych są następujące:

 • 17.09.2015 r. o godzinie 16:00 z Radą Miasta w Urzędzie Miasta Mikołów
 • 21.09.2015 r. od godziny 18:00 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO Bujakowa, budynek OSP przy ul.Chudowskiej 9 w Bujakowie
 • 24.09.2015 r. od godziny 18.00 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO Borowej Wsi, Sołtysówka, ul. Gliwicka 299 (obok szkoły),  Borowa Wieś
 • 1.10.2015 r. od godziny 18.00 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO  Mokrego, Sołtysówka, Miodowa 2, Mokre
 • 2.10.2015 r. od godziny 17.30 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO  Nowego Świata, Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 • 2.10.2015 r. od godziny 18.30 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO  Regielowca,  Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 • 7.10.2015 r. od godziny 17.30 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO Centrum, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, ul. K. Miarki 5

 

 • 7.10.2015 r. od godziny 18.30 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO Gniotka, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, ul. K. Miarki 5

 

 • 7.10.2015 r. od godziny 19.00 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami  NGO  Sołectwa Paniowy, Budynek OSP, ul. Mokierska 1, Paniowy

 

 • 8.10.2015 r. od godziny 19.00 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO, Kamionka, Budynek OSP, ul. Katowicka 9, Kamionka

 

 • 15.10.2015 r. od godziny 17:00 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO Śmiłowic, Sołtysówka, ul. Kawalca 29, Śmiłowice

 

 • 15.10.2015 r. od godziny 17:30 z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO Rety oraz Goja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na Recie

 

Więcej informacji oraz terminy zaplanowanych spotkań w pozostałych gminach powiatu: http://jst.mikolowski.pl/

Komentarze (0)
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne
Brak komentarzy
Logotypy UE