ZADBAJMY RAZEM O CZYSTE POWIETRZE !!!

ZADBAJMY RAZEM O CZYSTE POWIETRZE !!!
Co już zrobiliśmy, a co jeszcze można i warto zrobić?

Zapraszamy na spotkanie 25 września 2018 r. o godzinie 17.30 do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie przy ul. Rynek 19.

Od godziny 17.30 przedstawimy nasze prowadzone i planowane działania w Mikołowie i mające na celu poprawę jakości powietrza.

Od godziny 18.00 rozpocznie się część prowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Czyste powietrze”.

Podczas spotkania eksperci omówią założenia oraz zakres programu. Celem głównym nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu, omawiane będą rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony zostanie sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Prowadzący spotkanie eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/…/2258-spotkania-informacyj…

http://nfosigw.gov.pl/…/art,5,program-czyste-powietrze-spot…

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

Logotypy UE