Starówka Mikołowska

Mikołów jest jednym z nielicznych miast na Górnym Śląsku, które zachowało dawną starówkę z rynkiem oraz odchodzącymi od niego ulicami. W 2002 r. centrum miasta poddano gruntownej rewitalizacji. Dzięki temu przebudowano i zmodernizowano także płytę główną rynku. Obecnie jego środek zajmuje piękna fontanna, symbolizująca kształtem tę część miasta. Po jej południowej stronie szare, granitowe płyty nawierzchni tworzą zarysy murów stojącego tu niegdyś ratusza. W podobny sposób zaznaczono miejsce, gdzie przed wiekami znajdowała się najstarsza studnia miejska. Plac otaczają kamienice z XVIII i XIX w., z których wiele zachowało dawne detale architektoniczne. Obecny budynek ratusza, wtopiony w zachodnią pierzeję rynku, pochodzi z 1872 r. Niemal naprzeciw siedziby magistratu wznosi się piękna, secesyjna kamienica z pocz. XX w. (Rynek 4). Jej fasadę zdobią jasne płaskorzeźby w obramowaniach okien, kontrastujące z żółtą i pomarańczową cegłą, oraz fragmenty muru pruskiego. Nad budynkiem góruje wieżyczka z iglicą. Odchodząca od rynku ul. Jana Pawła II również zachwyca swą zabudową. Uwagę przyciąga zwłaszcza narożna kamienica pod nr 10. Jej bogatą elewację zdobią m.in. maszkarony oraz fantastyczne motywy roślinne.

Starówka Mikołowska
Logotypy UE