Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Mokrem

Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Mokrem pochodzi z 1346 r.
W datowanym na ten rok spisie świętopietrza znajduje się informacja, jakoby już od 1337 r. kościół mokierski nie uiszczał należnego podatku. Pierwotna świątynia drewniana przetrwała około 250 lat. Kościół murowany stanął w połowie XVI wieku. Dopiero w aktach z 1598 r. dotyczących wizytacji kościołów ówczesnego powiatu pszczyńskiego na zlecenie biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiłła dowiadujemy się, że ?we wsi Mokra pod wezwaniem św. Wawrzyńca stoi kościół murowany?. Niestety nie jest znana dokładna data jego budowy.
Kościół w Mokrem od okresu reformacji aż do czasów ponownego objęcia go przez duchowieństwo katolickie w 1654 r. był zaniedbany i niszczał. W 1716 r. katolicki dziedzic i patron kościoła Zagórski przystąpił do jego gruntownego remontu. Dobudowano wówczas dwie boczne kaplice, wykonano nowe pokrycie dachu i zbudowano kryptę pod kościołem. W kolejnych latach dziedzicami w Mokrem byli ewangelicy. Kościół znowu popadł w ruinę. Ówczesne zapisy głosiły iż ?wieżyczki kościoła zruinowane, świeczniki dwa połamane, tak samo krzyż, organy popsowane, zbudowania plebańskie bliskie ruiny, stodoła zniszczona?.
Około 1791 r. nieopodal budynku kościoła stała drewniana dzwonnica na palach. Murowaną wieżę połączoną z nawą zbudowano w 1863 r. za czasów urzędowania ks. proboszcza Jana Mayera.
W 1886 r. kościół odmalowano, a dwa lata później umieszczono w nim rzeźbioną Drogę Krzyżową. Kolejny znaczący remont miał miejsce w 1933 r za czasów proboszcza Maksymiliana Świerkota. Odnowiono wówczas ołtarze, figury i obrazy, kościół odmalowano, zakupiono nowe ławki i zainstalowano oświetlenie elektryczne. Najcenniejszymi zabytkami kościoła w Mokrem są: figura Matki Bożej Anielskiej, chrzcielnica z końca XVII w., organy z 1772 r. , XVIII-wieczna kaplica oraz zewnętrzna kaplica Jana Nepomucena.

Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Mokrem
Logotypy UE