Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Paniowach

Świątynia powstała na miejscu dwóch poprzednich kościołów. Pierwszy ? postawiony w XIII stuleciu ? został zniszczony w XV wieku wraz z całą wsią podczas walk między książętami śląskimi. Odbudowano go dopiero w 1506 roku. Służył parafianom do połowy XVIII wieku, kiedy to ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. Fundatorką nowej, istniejącej do dziś świątyni była Katarzyna Rozyna Bujakowska.

Kościół został zbudowany w 1757 roku w konstrukcji zrębowej i jest orientowany. Ściany nawy, prezbiterium i dachy są kryte gontem. Do zamkniętego trójbocznie prezbiterium przylegają zakrystia i kaplica. Świątynia otoczona jest sobotami. Ze starego kościoła do nowego przeniesiono część wyposażenia, między innymi dzwony, ołtarze, chrzcielnicę i obrazy. Jednym z najstarszych zabytków jest wykonana z piaskowca kropielnica pochodząca prawdopodobnie z XIV wieku. Na chórze znajdują się pneumatyczne organy z 1894 roku firmy Heinrich Dorslag & Sohn ? Orgelblau ? Austaltt, Rybnik O.S. Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu barokowym oraz późnorenesansowym. Ołtarz główny pochodzi z początku XVII wieku.

W 1790 roku ówczesny proboszcz parafii, ks. Jan Gawliczek, wyjednał w Rzymie specjalny odpust na dzień patronów kościoła w Paniowach, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, to jest 29 czerwca. Obecnie uroczystość odpustowa odbywa się w ostatnią niedzielę tego miesiąca.

W ciągu wieków kościół był kilkakrotnie remontowany. Podczas ostatnich prac zakończonych w 2010 roku przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza świątyni. W trakcie robót odkryto XVIII-wieczne zdobienia i malowidła postaci aniołów oraz Oka Opatrzności Bożej na sklepieniu prezbiterium nad ołtarzem, niefortunnie zamalowane w czasie remontu w 1934 roku. W 2000 roku obok kościoła wybudowana została wolno stojąca, drewniana dzwonnica, w której umieszczono dzwon ?Benedykt?, ufundowany przez ks. kanonika dr. Benedykta Cierzniaka.

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Paniowach
Logotypy UE