Kościół pw. Św. Mikołaja w Borowej Wsi

Drewniany barokowy kościół pw. św. Mikołaja przeniesiono z pobliskich Przyszowic w latach 1937?1939. Samą parafię w Borowej Wsi erygowano dopiero w 1957 r. Nawę świątyni wzniesiono w konstrukcji zrębowej głównie z drewna sosnowego ściętego w latach 1719?1720. Częściowo oszalowany korpus świątyni otaczają tzw. soboty. Prostokątna nawa jest szersza i wyższa od zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Kościół ma dwukalenicowy dach kryty gontem. Od zachodu znajduje się wieża w konstrukcji słupowej, której dębowe słupy datowane są na lata 1509?1510. Dzwonnicę nakrywa cebulasty hełm z latarnią. Podobna jest stylistyka sygnaturki nad nawą.

Wnętrze świątyni zachowało barokowy wystrój. W prezbiterium znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny. W jego części centralnej umieszczono obraz św. Mikołaja, który flankują rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. W zwieńczeniu nastawy znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem otoczony rzeźbami św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka. Na szczycie ołtarza stoi niewielka figura św. Stanisława. W prezbiterium umieszczono późnogotyckie rzeźby św. św. Piotra i Pawła. Na skraju prezbiterium zawieszono barokową ambonę z płaskorzeźbami ewangelistów. Nawę od prezbiterium oddziela belka tęczowa, na której znajduje się barokowa Grupa Ukrzyżowania. Z prawej strony nawy stoi rokokowy ołtarz św. Jana Nepomucena, a z lewej późnobarokowy ołtarz św. Antoniego. W nawie jest też późnobarokowa nastawa ołtarzowa z obrazem św. Judy Tadeusza, który flankują rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Ludwika. Na przeciwległej ścianie nawy mieści się rzeźba św. Marcina na koniu.

Po 1874 r. od południa do prezbiterium dostawiono kaplicę, której centralny punkt stanowi późnorenesansowy ołtarz z obrazem ukazującym zdjęcie z krzyża. W kaplicy stoi też barokowo-klasycystyczna drewniana chrzcielnica w formie kuli ziemskiej z wężem, nad którą umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą chrzest Chrystusa. Na uwagę zasługuje dwukondygnacyjna empora z barokowymi organami. W ostatnich latach świątynia przeszła gruntowną renowację.
Przy kościele znajduje się grób ks. Roberta Gajdy, znawcy muzyki kościelnej, autora
4 podręczników do muzyki organowej, który w latach 1946?52 pełnił tu funkcję lokalisty.

Kościół pw. Św. Mikołaja w Borowej Wsi
Logotypy UE