Zabierz głos w sprawie strategii

Zabierz głos w sprawie strategii

21 października o godzinie 17.00 odbędzie się dyskusja online na temat projektu strategii rozwoju Mikołowa na lata 2020 – 2030 z udziałem autora opracowania prof. UE dr hab. Andrzeja Sztando.


Spotkanie prowadzone na platformie Zoom będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji prosimy o przesłanie zgłoszenia do 20 października na adres obywatelski@mikolow.eu. Projekt dokumentu dostępny pod adresem: http://bip.mikolow.eu/?a=15446.

Do wzięcia czynnego udziału w dyskusji nad strategią, wymagany jest komputer z kamerą i mikrofonem. Zapraszamy.

Logotypy UE