Za nami inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Mikołowa.

Za nami inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Mikołowa.

Wczoraj punktualnie o godzinie 16:00 Radny Senior Jan Przewoźnik rozpoczął inauguracyjną sesję Rady Miejskiej Mikołowa.

Na pierwszej sesji nowej kadencji zaprzysiężono nowo wybranych radnych. Wybrano też nowy skład prezydium Rady Miejskiej.

Przewodniczącą Rady Miejskiej Mikołowa, głosami wszystkich dwudziestu jeden radnych wybrana została Katarzyna Syryjczyk-Słomska. Jej zastępcami zostali Radni Michał Rupik i Remigiusz Kuś.

Uroczyste ślubowanie w obecności miejskich radnych, przedstawicieli mediów a także mieszkańców złożył Burmistrz Stanisław Piechula.

Pełen skład Rady Miejskiej prezentuje się następująco:

Mateusz Bies,

Martyna Centkowska-Strzelczyk,

Ewa Chmielorz,

Anna Chrapek-Budacz,

Sylwester Czarnota,

Aneta Esnekier,

Agnieszka Fiola,

Katarzyna Głośna,

Stanisława Hajduk-Bies,

Krzysztof Jakubiec,

Ewelina Kukla,

Remigiusz Kuś,

Grażyna Ostafin,

Jan Przewoźnik,

Michał Rupik,

Łukasz Ryguła,

Andrzej Sukiennik,

Jarosław Sworzeń,

Katarzyna Syryjczyk-Słomska,

Adam Zawiszowski

Krzysztof Żur.

Kolejną sesję zwołano na 27 listopada.

Logotypy UE