XV edycja Szkoły Liderów

XV edycja Szkoły Liderów

15 – tyle do tej pory edycji miała Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów, którą do tej pory ukończyło ponad 950 młodych ludzi z województw śląskiego i małopolskiego. Tegoroczna wiosenna edycja rozpoczęła się 7 marca i potrwa trzy dni. Uczestniczy w niej 56 gimnazjalistów  i uczniów szkół średnich z Zabrza, Katowic, Sosnowca, Raciborza, najwięcej jest jednak mikołowian.
Oficjalne otwarcie odbyło się 7 marca, w obecności przedstawicieli parlamentu,  samorządu, oświaty, policji. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Marek Balcer z reprezentującą władze powiatu radną Janiną Szołtysek. Najważniejszym elementem szkoły są jednak zajęcia przygotowane dla słuchaczy. Jak zawsze ich tematyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z  uzależnieniami od narkotyków i alkoholu oraz zachowaniami ryzykownymi niosącymi zagrożenie zarażenie wirusem HIV.
W czasie tych wspólnie spędzonych trzech dni, młodzież nie tylko dowie się o tych zagrożeniach, ale również nauczy się jak zdobytą w ten sposób wiedzę przekazać innym.

Komentarze (0)
XV edycja Szkoły Liderów
Brak komentarzy
Logotypy UE