Wyniki referendum

6 września odbyło się referendum w którym Polacy mieli odpowiedzieć na trzy pytania. W Mikołowie uprawnionych do głosowania było 31807, głos oddało 2938 osób.
Na pierwsze pytanie czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na tak odpowiedziało 2317 osób, na nie 564.
Na pytanie czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, na tak głos oddało 451, na nie było 2443 mikołowian.
Na ostatnie pytanie: czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika na tak oddano 2778 na nie 112.

Komentarze (0)
Wyniki referendum
Brak komentarzy
Logotypy UE