Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka ? etap II, w obszarze ul. Katowickiej, ul. Józefa Wieczorka i granicy miasta

Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka ? etap II, w obszarze ul. Katowickiej, ul. Józefa Wieczorka i granicy miasta

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka ? etap II, w obszarze ul. Katowickiej, ul. Józefa Wieczorka i granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 20 grudnia 2023 r. do 23 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16 pok. nr 3) lub uzyskać informacji pod numerami telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-543,(32) 32-48-560, (32) 32-48-590, w godzinach i dniach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej na platformie ZOOM, w dniu 8 stycznia 2024 r. o godzinie 1600. Istnieje możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją.

Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link: https://us02web.zoom.us/j/88094631942?pwd=MGZ3ekR2OW9kNW9uSkJwbW9SYVVLdz09

lub wpisać ID spotkania: 880 9463 1942 oraz kod dostępu: 080124, po pobraniu aplikacji z www.zoom.us.

Tutaj znajduje się instrukcja jak dołączyć do dyskusji na platformie ZOOM.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2024 r. Muszą zawierać dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą ale opinią na temat projektu planu.

W załączeniu treść obwieszczenia.

Załączniki:

Logotypy UE