Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla trzech obszarów położonych: w rejonie ulicy Piaskowej – obszar nr 1,w rejonie ul. Grudniowej – obszar nr 2,w rejonie ul. ks. Franciszka Górka – obszar nr 3

Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla trzech obszarów położonych: w rejonie ulicy Piaskowej – obszar nr 1,w rejonie ul. Grudniowej – obszar nr 2,w rejonie ul. ks. Franciszka Górka – obszar nr 3

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla trzech obszarów położonych: w rejonie ulicy Piaskowej – obszar nr 1, w rejonie ul. Grudniowej – obszar nr 2, w rejonie ul. ks. Franciszka Górka – obszar nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzieod 4 stycznia 2024 r. do 1 lutego 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16) lub uzyskać informacji pod numerami telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-543,(32) 32-48-560, (32) 32-48-590, w godzinach i dniach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej na platformie ZOOM, w dniu 15 stycznia 2024 r. o godzinie 1600. Istnieje możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją.

Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link: https://us02web.zoom.us/j/86532025183?pwd=TnA4aDBGUnZQWUpWaGVoYVlSdGgwQT09

lub wpisać ID spotkania: 865 3202 5183oraz kod dostępu: 150124, po pobraniu aplikacji z www.zoom.us.

Tutaj znajduje się instrukcja jak dołączyć do dyskusji na platformie ZOOM.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 r. Muszą zawierać dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą ale opinią na temat projektu planu.

W załączeniu treść obwieszczenia.

Załączniki:

Logotypy UE