Wyłożenie projektu MPZP dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie (od 20.10.2020 r. do 19.11.2020 r.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / projekty.

We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16), w godzinach pracy urzędu. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, dostępność klientów do Urzędu Miasta jest ograniczona.

W przypadku chęci zapoznania się projektem planu, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerami telefonów:
(32) 32-48-544, (32) 32-48-543,(32) 32-48-560, (32) 32-48-590.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej (on- line).

Termin dyskusji ustalono na dzień 29.10.2020 r., na godz. 16.00. Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce planowanie przestrzenne/projekty.

W załączeniu pdf. pełna treść obwieszczenia.

Załączniki:

Logotypy UE