Wyłożenie projektu MPZP dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej

Wyłożenie projektu MPZP  dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie (od 20.10.2020 r. do 19.11.2020 r.) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / projekty.

We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16), w godzinach pracy urzędu. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, dostępność klientów do Urzędu Miasta jest ograniczona.

W przypadku chęci zapoznania się projektem planu, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerami telefonów:
(32) 32-48-544, (32) 32-48-543,(32) 32-48-560, (32) 32-48-590.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej (on- line).

Termin dyskusji ustalono na dzień 29.10.2020 r., na godz. 16.00. Link do spotkania wraz z instrukcją będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce planowanie przestrzenne/projekty.

http://bip.mikolow.eu/?a=15442

INSTRUKCJA do dyskusji publicznej online

Od 20 października do 19 listopada 2020 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / projekty.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w  dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w formie teleinformatycznej w dniu 29.10.2020 r. o godzinie 16.00.

Zachęcamy do wcześniejszego testu platformy. W dniu dyskusji, od godziny 1500 będzie możliwość połączenia się na platformie.

Na platformie ZOOM będzie możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją. Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link https://us02web.zoom.us/j/87369568272 lub wpisać ID spotkania: 873 6956 8272

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

WAŻNE:

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi muszą zawierać dane osobowe tj: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale opinią na temat projektu planu.

W załączeniu pdf. pełna treść obwieszczenia.

Załączniki:

Logotypy UE