Wybory w mikołowskim PKPS-ie

Wybory w mikołowskim PKPS-ie

Janina Piecha ponownie została wybrana prezesem Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Wybory odbyły się 21 listopada podczas Walnego Zgromadzenia władz tej organizacji. W Zarząd znalazły się jeszcze  wiceprezes Irena Radomska, wiceprezes Iwona Spychała-Długosz, sekretarz Mirosława Mikołajczyk, skarbnik Bogumiła Majstrzyk.
W wyborach władz PKPS uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miejskich i powiatowych, przedstawiciel darczyńców  oraz  Prezesa Zarządu Okręgowego PKPS Marek Dorożyński.  W trakcie spotkania dyrektor biura okręgu śląskiego Alina Wichór przedstawiła w formie multimedialnej  sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego od 2009 do 2014 roku wskazując na główny obszarem działalności jakim jest organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego. Jednak obszar działalności mikołowskiego PKPS  nie ogranicza się  jedynie do tej sfery, bowiem realizuje on szereg projektów pomocowych: „Stop Ubóstwu”, konkurs „Podaj dalej… radość Świąt Bożego Narodzenia”, prowadzi również zbiórkę żywność, środki czystości, czy też wyprawek szkolnych, przygotowywał w okresie przedświątecznym paczki dla rodzin, wydawał ubrania nowe oraz z magazynu odzieży używanej, zajął się dystrybucją żywności przekazanej nieodpłatnie w ramach programu unijnego PEAD. Za swoją działalność mikołowski PKPS był wielokrotnie nagradzany m.in w trakcie Gali Najlepszych Inicjatyw Społecznych organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, gdzie PKPS zdobył II miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę powiatu mikołowskiego wśród organizacji pozarządowych w 2013 roku.

Komentarze (0)
Wybory w mikołowskim PKPS-ie
Brak komentarzy
Logotypy UE