Wybory sołtysów w Bujakowie, Paniowach i Śmiłowicach

Wybory sołtysów w Bujakowie, Paniowach i Śmiłowicach

Antoni Pucher w Bujakowie, Krzysztof Rogalski w Paniowach, zaś Józef Świerczyna w Śmiłowicach. To wyniki wyborów sołtysów w  tych sołectwach. 12 stycznia wybory przeprowadzono w Bujakowie, w siedzibie OSP. Na 109 wydanych kart do głosowania dotychczasowy sołtys Antoni Pucher  otrzymał 84 głosy „za”, 22 przeciw oraz 3 wstrzymujące się. 
Dwa dni później przeprowadzone zostały wybory sołtysa Paniów. Głosowanie odbyło się podczas spotkania z mieszkańcami, które zorganizowano 14 stycznia również w strażnicy OSP.
W wyborze sołtysa uczestniczyło 95 mieszkańców Paniów. Za oddano 84 głosy, przeciw 5, wstrzymały się 4 osoby, głosów nieważnych oddano dwa. Krzysztof Rogalski był jedynym zgłoszonym na tę funkcję kandydatem. 
16 stycznia wybory przeprowadzono w Śmiłowicach. W tym sołectwie ponownie został nim Józef Świerczyna. Wybory odbyły się w siedzibie OSP. W głosowaniu uczestniczyło 92 mieszkańców Śmiłowic, którzy jednogłośnie poparli kandydaturę Józefa Świerczyny.
We wszystkich tych  sołectwach wybrano także nowe Rady Sołeckie. W spotkaniach uczestniczył przewodniczący Rady Miasta Michał Rupik, burmistrz Stanisław Piechula oraz niektórzy radni miejscy.
Na zdj. wybory w Śmiłowicach

Komentarze (0)
Wybory sołtysów w Bujakowie, Paniowach i Śmiłowicach
Brak komentarzy
Logotypy UE