Wybory sołeckie w Śmiłowicach

Wybory sołeckie w Śmiłowicach

Na pięć kolejnych lat mieszkańcy Śmiłowic wybrali 25 lutego w trakcie zebrania wiejskiego Sołtysa oraz Radę Sołecką. Ponownie na stanowisko sołtysa 105 głosami na 106 oddanych wybrany został Józef Świerczyna, który był zgłoszony jako jedyny kandydat. Z kolei w Radzie Sołeckiej zasiądą: Krystyna Kołodziejczyk, Stefan Gierlotka, Roman Kołodziej, Alina Kalisz-Dunia, Bogdan Kolarczyk, Dorota Majowska, Mirosław Orzechowski, Mieczysław Pełka i Mariusza Babiec.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska, wiceprzewodniczący Michał Rupik, wiceburmistrzowie Mateusz Handel oraz Iwona Spychała-Długosz a także radni Remigiusz Kuś i Adam Zawiszowski. Wybory nowej Rady Sołeckiej poprzedziło przedstawienie sprawozdania z czterech ostatnich lat pracy tego gremium, które omówił Józef Świerczyna. O bezpieczeństwie na terenie Śmiłowic mówił dzielnicowy Tomasz Jałowy podkreślając, iż jest to najbezpieczniejsze ze wszystkich mikołowskich sołectw.

Ze strony mieszkańców padały sugestie o częstsze patrole w rejonie skrzyżowania ulicy Górnośląskiej i Gliwickiej, bowiem wielu kierowców nie przestrzega ograniczenia prędkości do 50 km/h.

Korzystając z obecności przedstawicieli władz miasta obywatele Śmiłowic pytali o perspektywę powstania w tym sołectwie przedszkola czy zespołu szkolno-przedszkolnego, a także możliwość budowy zjazdu wraz ze światłami w rejonie ulicy Reta Śmiłowicka.

Tekst i zdjęcia Gazeta Mikołowska

Logotypy UE