WYBORY PREZYDENCKIE 2020 – Dopisane do spisu wyborców

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 – Dopisane do spisu wyborców

Mieszkańcy Mikołowa niebędący tu zameldowani mogą oddać głos w wyborach w naszym mieście. Wystarczy, że dopiszą się do spisu wyborców.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć przez internet lub osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich (Biały Domek ul. Karola Miarki 15). Wniosek o dopisanie do spisu wyborców trzeba złożyć najpóźniej do 23 czerwca (wtorek), a w przypadku drugiej tury głosowania – do 7 lipca.

Osoby przebywające w dniu wyborów np. na urlopie, w innym mieście w Polsce lub za granicą również mogą wziąć udział w głosowaniu. Wystarczy, że zabiorą ze sobą zaświadczenie o głosowaniu. Z takim zaświadczeniem głos można oddać w dowolnym stałym obwodzie.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie miasta, w którym wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców (miejsce zameldowania). Można to zrobić najpóźniej do 26 czerwca,  a w przypadku drugiej tury wyborów – do 10 lipca. Wniosek można złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że jego odbiór jest możliwy tylko w urzędzie.  Osoby zameldowane w Mikołowie wnioski mogą złożyć/odebrać w Wydziale Spraw Obywatelskich (Biały Domek ul. Karola Miarki 15).

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00

W załączniku lista lokali wyborczych oraz granic obwodów głosowania.


Załączniki:

Logotypy UE